0

(0)
วาล์วหัวเข็ม : SV51MD

วาล์วหัวเข็ม : SV51MD


วาล์วแบบเข็ม SV51MD

สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคง เหมาะกับการฉีดน้ำมัน สารทำละลาย สาร UV
SV51MD วาล์วแบบเข็มสำหรับฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษ สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคงและ เที่ยงตรง สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้โดยใช้หัวเข็ม GP ที่สามารถฉีดของเหลวได้ปริมาณน้อยพิเศษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.41 – 0.10mm ได้แก่ เรซิ่นสังเคราะห์ สารยึดติด สารเหนียว สำหรับงานประกอบที่ต้องการความเที่ยงตรง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะพิเศษ

- ไม่ทำให้ฟองอากาศเข้าไปในของเหลว
- ปรับเทียบมาตรฐานหรือ Calibration ได้ง่าย ทำให้ลดเวลาการทำงานเครื่อง
- สามารถหยุดปล่อยของเหลวได้สนิทโดยไม่รั่วซึม
- สามารถฉีดของเหลวปริมาณน้อยพิเศษได้อย่างมั่นคง
SKU
SET-SV51MD
น้ำหนัก
320 กรัม
ราคา
1 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน