0

(0)
วาว์ลฉีดสารหล่อลื่น : LM87

วาว์ลฉีดสารหล่อลื่น : LM87


วาล์วสเปรย์
LM87
LM87-WF (ชนิด พัดลมแบบกว้าง)
A ระยะห่างจากหัวฉีด
B เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณที่สเปรย์ (จากตัวอย่าง)
25
25
40
50
40
65
75
50
80
150
80
165

หน่วย : มิลลิเมตร

SKU
SET-LM87
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน