0

(0)
วาล์วสเปรย์ : SV97MS

วาล์วสเปรย์ : SV97MS


วาล์วสเปรย์ขนาดเล็กพิเศษ SV97MS


เหมาะกับการฉีดสเปรย์ด้วยปริมาณที่น้อยเป็นพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm  วาล์วสเปรย์ขนาดเล็กพิเศษ SV97MS ที่มีแรงดันอากาศน้อยที่ดันของเหลวปริมาณน้อยสามารถฉีดของเหลวเส้นผ่าศูนย์ กลาง 3–20 mm ได้นอกจากนี้ยังมีหัวเข็ม GP สำหรับฉีดของเหลวขนาดเล็กพิเศษเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.33–0.10 ซึ่งมีขนาดฉีดของเหลวเล็กกว่าวาล์วสเปรย์ มาตรฐานมากกว่า 60% นอกจากนี้หัวเข็มหลังจากฉีดแล้วจะไม่มีของเหลวเหลือค้างไว้ที่ปลายเข็ม
SKU
SET-SV97MS
น้ำหนัก
308 กรัม
ราคา
1 บาท

วาล์วสเปรย์ SV97MS 

ออกแบบมาเพื่อการหยอดของเหลวที่ต้องการใช้การเคลือบแบบสเปรย์ ที่ต้องใช้พื้นที่น้อยจำกัดวงกว้างในการฉีดของเหลว เช่น การเคลือบ Flux การเคลือบสารหล่อลื่นในพื้นที่ที่เล็กมาก ตัววาล์วสามารถเปลี่ยนหัวเข็มได้ตามลักษณะของงาน


 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะพิเศษ
- เพิ่มอัตราการยึดติด
- ฉีดสเปรย์เกินแล้วไม่ฟุ้ง
- เหมาะสำหรับของเหลวความหนืดต่ำถึงปานกลาง
- ฉีดของเหลวได้ปริมาณเที่ยงตรง
- ออกแบบมาไม่ต้องบำรุงรักษามาก ทำความสะอาดได้ง่าย

สินค้าที่คล้ายกัน